Mọi người nghĩ sao về việc đóng góp tiền để mua game cho 1 account AppStore?

0
46

Có nên đóng góp tiền để mua game & app cho 1 acc App Store và chia sẻ?

{“id”:false,”questions”:[{“uid”:”f95b14ac-7af4-4d55-ae0c-72bd23d6f4fb”,”content”:”C\u00f3 n\u00ean \u0111\u00f3ng g\u00f3p ti\u1ec1n \u0111\u1ec3 mua game & app cho 1 acc App Store v\u00e0 chia s\u1ebb?”,”settings”:{“selection”:{“minimum”:1,”maximum”:1}},”choices”:[{“uid”:”81535af1-7936-414f-a0d2-f5fff0733aa5″,”votes”:3485,”votesOverride”:3485,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”M\u00ecnh \u1ee7ng h\u1ed9 vi\u1ec7c \u0111\u00f3ng g\u00f3p.”,”text”:null},{“uid”:”a1017f12-6570-4077-b4c0-d410cffefd13″,”votes”:422,”votesOverride”:422,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”M\u00ecnh kh\u00f4ng \u1ee7ng h\u1ed9.”,”text”:null}]}],”fields”:[],”vote”:{“limitations”:{“region”:{“rules”:[]}},”frequency”:{“cookies”:{“enabled”:true},”ip”:{“enabled”:false},”user”:{“enabled”:false},”perSession”:1,”perUser”:1,”perIP”:1,”timeout”:86400}},”choices”:{“sort”:{“field”:”position”,”direction”:”ASC”}},”results”:{“sort”:{“field”:”votes”,”direction”:”DESC”},”visibility”:”all”,”untilReaching”:null,”format”:”{{votesPercentage}}”,”votes”:{“format”:”{{votesWithLabel}} ({{votesPercentage}})”}},”design”:{“template”:”basic-template”,”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”14px”,”lineHeight”:”inherit”,”align”:”inherit”,”transform”:”none”},”colors”:{“primary”:”#2196f3″,”primaryContrast”:”#ffffff”,”primaryLighter”:”#64b5f6″,”primaryLight”:”#42a5f5″,”primaryDark”:”#1e88e5″,”primaryDarker”:”#1976d2″,”secondary”:”#4caf50″,”secondaryContrast”:”#ffffff”,”secondaryLighter”:”#a5d6a7″,”secondaryLight”:”#81c784″,”secondaryDark”:”#43a047″,”secondaryDarker”:”#388e3c”,”accent”:”#ffc107″,”accentContrast”:”#ffffff”,”accentLighter”:”#ffd54f”,”accentLight”:”#ffca28″,”accentDark”:”#ffb300″,”accentDarker”:”#ffa000″,”dark”:”#333333″,”gray”:”#dddddd”,”grayContrast”:”#333333″,”grayLighter”:”#fafafa”,”grayLight”:”#eeeeee”,”grayDark”:”#aaaaaa”,”grayDarker”:”#999999″},”layout”:{“choicesPerRow”:1,”questionsPerRow”:1,”maxWidth”:”100%”,”gutter”:”1em”,”radius”:”0″},”custom”:{“container”:{“colors”:{“background”:”#FFFFFF”,”border”:”#DDDDDD”,”color”:””},”border”:{“width”:””,”style”:””,”radius”:””}},”question”:{“padding”:{“top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””},”border”:{“width”:””,”style”:””},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”choice”:{“padding”:{“top”:”0.75em”,”right”:”0.75em”,”bottom”:”0.75em”,”left”:”0.75em”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:””,”backgroundHover”:””,”borderHover”:””,”colorHover”:””,”backgroundChecked”:””,”borderChecked”:””,”colorChecked”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”votesbar”:{“padding”:{“top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“backgroundStart”:”#2196F3″,”backgroundEnd”:”#1976D2″,”color”:””,”border”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”70%”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”1″,”transform”:”uppercase”,”align”:”inherit”},”size”:{“height”:”6px”},”effects”:{“duration”:”1000″}},”form”:{“padding”:{“top”:”1em”,”right”:””,”bottom”:”1em”,”left”:””},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:”inherit”,”color”:”inherit”},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”align”:”inherit”,”transform”:”inherit”},”label”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”padding”:{“top”:”0″,”right”:”0″,”bottom”:”0.5em”,”left”:”0″},”colors”:{“color”:”inherit”}},”input”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”,”radius”:””},”padding”:{“top”:”0.5em”,”right”:”0.5em”,”bottom”:”0.5em”,”left”:”0.5em”},”colors”:{“color”:””,”background”:”#ffffff”,”border”:””,”colorHover”:””,”backgroundHover”:”#ffffff”,”borderHover”:””,”colorActive”:””,”backgroundActive”:””,”borderActive”:””},”shadows”:{“box”:”inset 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)”}},”error”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”padding”:{“top”:”0.5em”,”right”:”0″,”bottom”:”0″,”left”:”0″},”colors”:{“background”:”transparent”,”color”:”#f44336″}}},”message”:{“padding”:{“top”:”1em”,”right”:”1em”,”bottom”:”1em”,”left”:”1em”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:”inherit”,”backgroundError”:”#FFFAFB”,”borderError”:”#F5BCC8″,”colorError”:”#FFFFFF”},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”button”:{“colors”:{“background”:”#F5F5F5″,”color”:”inherit”,”border”:”#EEEEEE”,”backgroundHover”:”#EEEEEE”,”colorHover”:”inherit”,”borderHover”:”#EEEEEE”,”backgroundPrimary”:”#2196F3″,”colorPrimary”:”#FFFFFF”,”borderPrimary”:”#2196F3″,”backgroundPrimaryHover”:”#1976D2″,”colorPrimaryHover”:”#FFFFFF”,”borderPrimaryHover”:”#1976D2″},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”1″,”align”:”center”,”transform”:”inherit”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”,”radius”:””},”padding”:{“top”:”1em”,”right”:”1em”,”left”:”1em”,”bottom”:”1em”},”shadows”:{“box”:””}}},”behaviours”:{“ajax”:true,”scrollUp”:true},”effects”:{“transition”:”fade”,”duration”:1000}},”notifications”:{“email”:{“recipient”:”vanloc0301@gmail.com”,”on”:{“newVote”:true}}},”meta”:{“schema”:”1.0″},”title”:”M\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi ngh\u0129 sao v\u1ec1 vi\u1ec7c \u0111\u00f3ng g\u00f3p ti\u1ec1n \u0111\u1ec3 mua game cho 1 account AppStore?”,”presetUid”:”9fe4e15b3924b1a78221734d0c063ae7″,”newId”:null}

Bài trướcBình chọn trình duyệt bạn hay dùng nhất trên iPhone
Bài tiếp theoKhảo sát nên có nhiều bài trong chuyên mục y học không?
Tui là 1 con người cả ngố đó mấy bạn, thật may tui được thằng Tín tà tưa (bạn cùng phòng) nhờ làm cái web mà nó không viết gì, tui cũng không biết viết nhưng mà bỏ phí domain tốn xiền. Share Ngay ra đời lãng xẹt z đó. Blog này tui viết hồi cuối tháng 3/2018, có thể thấy độ trẻ trâu qua từng năm của tui không hề giảm. Nói thiệt nha, tui quý mấy bạn đọc cái blog này dù cho nó có mang lại giá trị cho mấy bạn không, nhưng mà tui thực sự cảm ơn mấy bạn. Hông giống Youtube, đăng lên phát là có vài chục ngàn view, tui đăng lên 1 phát có chục view là: "Ơ, dm, sao bữa này nhiều ng đọc dị. Tui dzui. Mấy bạn comment, tui đọc. Tui dzui. Đơn giản dậy thôi". Tui quỡn lắm, lâu lâu đọc lại những gì mình viết rồi thấy trẻ trâu mà không dám sửa. Thôi cứ để nó là 1 kỷ niệm. Ờ, nói nhiều là dậy, vì tui muốn mấy bạn thoải mái nhất khi đọc những dòng này nên viết có hơi dài dòng. Đoạn giới thiệu dễ thương này dành tặng tất cả những ai yêu mến Share Ngay. Sharahero!!!