Khảo sát về việc chịu phí ship khi làm event

0
15

Anh em nghĩ sao về việc chịu phí ship từ 10 - 15k khi nhận quà từ event trên Share Ngay?

{“id”:false,”questions”:[{“uid”:”3f7d1719-ab26-4c94-bdc2-4c85dbdc172e”,”content”:”Anh em ngh\u0129 sao v\u1ec1 vi\u1ec7c ch\u1ecbu ph\u00ed ship t\u1eeb 10 – 15k khi nh\u1eadn qu\u00e0 t\u1eeb event tr\u00ean Share Ngay?”,”settings”:{“selection”:{“minimum”:1,”maximum”:1}},”choices”:[{“uid”:”6c9f1d92-4229-480c-afaf-13933dd2255c”,”votes”:123,”votesOverride”:123,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”M\u00ecnh ngh\u0129 OK. B\u1ea1n c\u00f3 l\u00f2ng th\u00ec m\u00ecnh c\u0169ng tho\u1ea3i m\u00e1i v\u1ee5 n\u00e0y”,”text”:null},{“uid”:”2fcfc55b-3390-4d47-92d1-594cc2f9c0b6″,”votes”:19,”votesOverride”:19,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”M\u00ecnh th\u1ea5y kh\u00f3 ch\u1ecbu. \u0110\u01a1n gi\u1ea3n l\u00e0 c\u00e1c b\u1ea1n \u0111ang l\u00e0m event t\u1eb7ng.”,”text”:null}]}],”fields”:[],”vote”:{“limitations”:{“region”:{“rules”:[]}},”frequency”:{“cookies”:{“enabled”:true},”ip”:{“enabled”:false},”user”:{“enabled”:false},”perSession”:1,”perUser”:1,”perIP”:1,”timeout”:86400}},”choices”:{“sort”:{“field”:”position”,”direction”:”ASC”}},”results”:{“sort”:{“field”:”votes”,”direction”:”DESC”},”visibility”:”all”,”untilReaching”:null,”format”:”{{votesPercentage}}”,”votes”:{“format”:”{{votesWithLabel}} ({{votesPercentage}})”}},”design”:{“template”:”basic-template”,”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”14px”,”lineHeight”:”inherit”,”align”:”inherit”,”transform”:”none”},”colors”:{“primary”:”#2196f3″,”primaryContrast”:”#ffffff”,”primaryLighter”:”#64b5f6″,”primaryLight”:”#42a5f5″,”primaryDark”:”#1e88e5″,”primaryDarker”:”#1976d2″,”secondary”:”#4caf50″,”secondaryContrast”:”#ffffff”,”secondaryLighter”:”#a5d6a7″,”secondaryLight”:”#81c784″,”secondaryDark”:”#43a047″,”secondaryDarker”:”#388e3c”,”accent”:”#ffc107″,”accentContrast”:”#ffffff”,”accentLighter”:”#ffd54f”,”accentLight”:”#ffca28″,”accentDark”:”#ffb300″,”accentDarker”:”#ffa000″,”dark”:”#333333″,”gray”:”#dddddd”,”grayContrast”:”#333333″,”grayLighter”:”#fafafa”,”grayLight”:”#eeeeee”,”grayDark”:”#aaaaaa”,”grayDarker”:”#999999″},”layout”:{“choicesPerRow”:1,”questionsPerRow”:1,”maxWidth”:”100%”,”gutter”:”1em”,”radius”:”0″},”custom”:{“container”:{“colors”:{“background”:”#FFFFFF”,”border”:”#DDDDDD”,”color”:””},”border”:{“width”:””,”style”:””,”radius”:””}},”question”:{“padding”:{“top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””},”border”:{“width”:””,”style”:””},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”choice”:{“padding”:{“top”:”0.75em”,”right”:”0.75em”,”bottom”:”0.75em”,”left”:”0.75em”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:””,”backgroundHover”:””,”borderHover”:””,”colorHover”:””,”backgroundChecked”:””,”borderChecked”:””,”colorChecked”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”votesbar”:{“padding”:{“top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“backgroundStart”:”#2196F3″,”backgroundEnd”:”#1976D2″,”color”:””,”border”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”70%”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”1″,”transform”:”uppercase”,”align”:”inherit”},”size”:{“height”:”6px”},”effects”:{“duration”:”1000″}},”form”:{“padding”:{“top”:”1em”,”right”:””,”bottom”:”1em”,”left”:””},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:”inherit”,”color”:”inherit”},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”align”:”inherit”,”transform”:”inherit”},”label”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”padding”:{“top”:”0″,”right”:”0″,”bottom”:”0.5em”,”left”:”0″},”colors”:{“color”:”inherit”}},”input”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”,”radius”:””},”padding”:{“top”:”0.5em”,”right”:”0.5em”,”bottom”:”0.5em”,”left”:”0.5em”},”colors”:{“color”:””,”background”:”#ffffff”,”border”:””,”colorHover”:””,”backgroundHover”:”#ffffff”,”borderHover”:””,”colorActive”:””,”backgroundActive”:””,”borderActive”:””},”shadows”:{“box”:”inset 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)”}},”error”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”padding”:{“top”:”0.5em”,”right”:”0″,”bottom”:”0″,”left”:”0″},”colors”:{“background”:”transparent”,”color”:”#f44336″}}},”message”:{“padding”:{“top”:”1em”,”right”:”1em”,”bottom”:”1em”,”left”:”1em”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:”inherit”,”backgroundError”:”#FFFAFB”,”borderError”:”#F5BCC8″,”colorError”:”#FFFFFF”},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”button”:{“colors”:{“background”:”#F5F5F5″,”color”:”inherit”,”border”:”#EEEEEE”,”backgroundHover”:”#EEEEEE”,”colorHover”:”inherit”,”borderHover”:”#EEEEEE”,”backgroundPrimary”:”#2196F3″,”colorPrimary”:”#FFFFFF”,”borderPrimary”:”#2196F3″,”backgroundPrimaryHover”:”#1976D2″,”colorPrimaryHover”:”#FFFFFF”,”borderPrimaryHover”:”#1976D2″},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”1″,”align”:”center”,”transform”:”inherit”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”,”radius”:””},”padding”:{“top”:”1em”,”right”:”1em”,”left”:”1em”,”bottom”:”1em”},”shadows”:{“box”:””}}},”behaviours”:{“ajax”:true,”scrollUp”:true},”effects”:{“transition”:”fade”,”duration”:1000}},”notifications”:{“email”:{“recipient”:”vanloc0301@gmail.com”,”on”:{“newVote”:true}}},”meta”:{“schema”:”1.0″},”title”:”Kh\u1ea3o s\u00e1t v\u1ec1 vi\u1ec7c ch\u1ecbu ph\u00ed ship khi l\u00e0m event”,”presetUid”:”ed277964a8959e72a0d987e598dfbe72″,”newId”:null}

Bài trướcAnh em có thích chủ đề điểm tin sáng trên Share Ngay?
Bài tiếp theoDịch vụ âm nhạc nào anh em hay sử dụng nhất
Tui là 1 con người cả ngố đó mấy bạn, thật may tui được thằng Tín tà tưa (bạn cùng phòng) nhờ làm cái web mà nó không viết gì, tui cũng không biết viết nhưng mà bỏ phí domain tốn xiền. Share Ngay ra đời lãng xẹt z đó. Blog này tui viết hồi cuối tháng 3/2018, có thể thấy độ trẻ trâu qua từng năm của tui không hề giảm. Nói thiệt nha, tui quý mấy bạn đọc cái blog này dù cho nó có mang lại giá trị cho mấy bạn không, nhưng mà tui thực sự cảm ơn mấy bạn. Hông giống Youtube, đăng lên phát là có vài chục ngàn view, tui đăng lên 1 phát có chục view là: "Ơ, dm, sao bữa này nhiều ng đọc dị. Tui dzui. Mấy bạn comment, tui đọc. Tui dzui. Đơn giản dậy thôi". Tui quỡn lắm, lâu lâu đọc lại những gì mình viết rồi thấy trẻ trâu mà không dám sửa. Thôi cứ để nó là 1 kỷ niệm. Ờ, nói nhiều là dậy, vì tui muốn mấy bạn thoải mái nhất khi đọc những dòng này nên viết có hơi dài dòng. Đoạn giới thiệu dễ thương này dành tặng tất cả những ai yêu mến Share Ngay. Sharahero!!!