Khảo sát sách hay mỗi tuần có nên mở nhiều bài hơn không?

0
13

Theo anh em sharengay nên có nhiều bài viết hơn trong mục "Sách hay mỗi tuần" không?

{“id”:”2240″,”questions”:[{“uid”:”b0153347-9b72-4aea-aa85-c7541fca2b31″,”content”:”Theo anh em sharengay n\u00ean c\u00f3 nhi\u1ec1u b\u00e0i vi\u1ebft h\u01a1n trong m\u1ee5c \”S\u00e1ch hay m\u1ed7i tu\u1ea7n\” kh\u00f4ng?”,”settings”:{“selection”:{“minimum”:1,”maximum”:1}},”choices”:[{“uid”:”54990a77-67f3-4897-98cc-37145561920f”,”votes”:81,”votesOverride”:81,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”\u1ee6ng h\u1ed9 chuy\u00ean m\u1ee5c “,”text”:null},{“uid”:”c7b48cd8-aa56-4e57-a23d-e2a908f98764″,”votes”:0,”votesOverride”:0,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”M\u1ec1nh kh\u00f4ng \u1ee7ng h\u1ed9 chuy\u00ean m\u1ee5c n\u00e0y”,”text”:null},{“uid”:”13c304c4-a302-4622-bd7a-a4e320e1efa4″,”votes”:6,”votesOverride”:6,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”C\u00f3 g\u00f3p \u00fd kh\u00e1c (vui l\u00f2ng comment)”,”text”:null}]}],”fields”:[],”vote”:{“limitations”:{“region”:{“rules”:[]},”period”:{“start”:””,”end”:””},”quota”:{“value”:0}},”frequency”:{“cookies”:{“enabled”:true},”ip”:{“enabled”:false},”user”:{“enabled”:false},”perSession”:1,”perUser”:1,”perIP”:1,”timeout”:86400}},”choices”:{“sort”:{“field”:”position”,”direction”:”ASC”}},”results”:{“sort”:{“field”:”votes”,”direction”:”DESC”},”visibility”:”all”,”untilReaching”:null,”format”:”{{votesPercentage}}”,”votes”:{“format”:”{{votesWithLabel}} ({{votesPercentage}})”}},”design”:{“template”:”basic-template”,”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”14px”,”lineHeight”:”inherit”,”align”:”inherit”,”transform”:”none”},”colors”:{“primary”:”#2196f3″,”primaryContrast”:”#ffffff”,”primaryLighter”:”#64b5f6″,”primaryLight”:”#42a5f5″,”primaryDark”:”#1e88e5″,”primaryDarker”:”#1976d2″,”secondary”:”#4caf50″,”secondaryContrast”:”#ffffff”,”secondaryLighter”:”#a5d6a7″,”secondaryLight”:”#81c784″,”secondaryDark”:”#43a047″,”secondaryDarker”:”#388e3c”,”accent”:”#ffc107″,”accentContrast”:”#ffffff”,”accentLighter”:”#ffd54f”,”accentLight”:”#ffca28″,”accentDark”:”#ffb300″,”accentDarker”:”#ffa000″,”dark”:”#333333″,”gray”:”#dddddd”,”grayContrast”:”#333333″,”grayLighter”:”#fafafa”,”grayLight”:”#eeeeee”,”grayDark”:”#aaaaaa”,”grayDarker”:”#999999″},”layout”:{“choicesPerRow”:1,”questionsPerRow”:1,”maxWidth”:”100%”,”gutter”:”1em”,”radius”:”0″},”custom”:{“container”:{“colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:””},”border”:{“width”:””,”style”:””,”radius”:””}},”question”:{“padding”:{“top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””},”border”:{“width”:””,”style”:””},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”choice”:{“padding”:{“top”:”0.75em”,”right”:”0.75em”,”bottom”:”0.75em”,”left”:”0.75em”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:””,”backgroundHover”:””,”borderHover”:””,”colorHover”:””,”backgroundChecked”:””,”borderChecked”:””,”colorChecked”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”votesbar”:{“padding”:{“top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“backgroundStart”:””,”backgroundEnd”:””,”color”:””,”border”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”70%”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”1″,”transform”:”uppercase”,”align”:”inherit”},”size”:{“height”:”6px”},”effects”:{“duration”:”1000″}},”form”:{“padding”:{“top”:”1em”,”right”:””,”bottom”:”1em”,”left”:””},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:”inherit”,”color”:”inherit”},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”align”:”inherit”,”transform”:”inherit”},”label”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”padding”:{“top”:”0″,”right”:”0″,”bottom”:”0.5em”,”left”:”0″},”colors”:{“color”:”inherit”}},”input”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”,”radius”:””},”padding”:{“top”:”0.5em”,”right”:”0.5em”,”bottom”:”0.5em”,”left”:”0.5em”},”colors”:{“color”:””,”background”:”#ffffff”,”border”:””,”colorHover”:””,”backgroundHover”:”#ffffff”,”borderHover”:””,”colorActive”:””,”backgroundActive”:””,”borderActive”:””},”shadows”:{“box”:”inset 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)”}},”error”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”padding”:{“top”:”0.5em”,”right”:”0″,”bottom”:”0″,”left”:”0″},”colors”:{“background”:”transparent”,”color”:”#f44336″}}},”message”:{“padding”:{“top”:”1em”,”right”:”1em”,”bottom”:”1em”,”left”:”1em”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:”inherit”,”backgroundError”:”#fb8c00″,”borderError”:”#F57C00″,”colorError”:”#ffffff”},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”button”:{“colors”:{“background”:””,”color”:””,”border”:””,”backgroundHover”:””,”colorHover”:””,”borderHover”:””,”backgroundPrimary”:””,”colorPrimary”:””,”borderPrimary”:””,”backgroundPrimaryHover”:””,”colorPrimaryHover”:””,”borderPrimaryHover”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”1″,”align”:”center”,”transform”:”inherit”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”,”radius”:””},”padding”:{“top”:”1em”,”right”:”1em”,”left”:”1em”,”bottom”:”1em”},”shadows”:{“box”:””}}},”behaviours”:{“ajax”:true,”scrollUp”:true},”effects”:{“transition”:”fade”,”duration”:1000}},”notifications”:{“email”:{“recipient”:”vanloc0301@gmail.com”,”on”:{“newVote”:true}}},”meta”:{“schema”:”1.0″},”title”:”Kh\u1ea3o s\u00e1t s\u00e1ch hay m\u1ed7i tu\u1ea7n c\u00f3 n\u00ean m\u1edf nhi\u1ec1u b\u00e0i h\u01a1n kh\u00f4ng?”,”presetUid”:”00e133a3489af600630f1a75d2b05384″,”newId”:null}

Bài trướcMời ae bình chọn màu sắc yêu thích nhất trên Winner X
Bài tiếp theoCó nên viết nhiều bài về nông nghiệp?
Tui là 1 con người cả ngố đó mấy bạn, thật may tui được thằng Tín tà tưa (bạn cùng phòng) nhờ làm cái web mà nó không viết gì, tui cũng không biết viết nhưng mà bỏ phí domain tốn xiền. Share Ngay ra đời lãng xẹt z đó. Blog này tui viết hồi cuối tháng 3/2018, có thể thấy độ trẻ trâu qua từng năm của tui không hề giảm. Nói thiệt nha, tui quý mấy bạn đọc cái blog này dù cho nó có mang lại giá trị cho mấy bạn không, nhưng mà tui thực sự cảm ơn mấy bạn. Hông giống Youtube, đăng lên phát là có vài chục ngàn view, tui đăng lên 1 phát có chục view là: "Ơ, dm, sao bữa này nhiều ng đọc dị. Tui dzui. Mấy bạn comment, tui đọc. Tui dzui. Đơn giản dậy thôi". Tui quỡn lắm, lâu lâu đọc lại những gì mình viết rồi thấy trẻ trâu mà không dám sửa. Thôi cứ để nó là 1 kỷ niệm. Ờ, nói nhiều là dậy, vì tui muốn mấy bạn thoải mái nhất khi đọc những dòng này nên viết có hơi dài dòng. Đoạn giới thiệu dễ thương này dành tặng tất cả những ai yêu mến Share Ngay. Sharahero!!!