#1 Thống kê tuần này xem gì tại Share Ngay

0
17

Anh em có thích chuyên mục "Tuần này xem gì" trên Share Ngay?

{“id”:false,”questions”:[{“uid”:”842f0aa3-efb8-4145-bfac-3a822712b6a6″,”content”:”Anh em c\u00f3 th\u00edch chuy\u00ean m\u1ee5c \”Tu\u1ea7n n\u00e0y xem g\u00ec\” tr\u00ean Share Ngay?”,”settings”:{“selection”:{“minimum”:1,”maximum”:1}},”choices”:[{“uid”:”63b5212a-38e7-40e4-9d62-40416d4c44e0″,”votes”:16,”votesOverride”:16,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”M\u00ecnh TH\u00cdCH chuy\u00ean m\u1ee5c th\u00fa v\u1ecb n\u00e0y”,”text”:null},{“uid”:”a6b312da-44ce-41c2-a14f-9b62d1cf1948″,”votes”:4,”votesOverride”:4,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”M\u00ecnh KH\u00d4NG TH\u00cdCH chuy\u00ean m\u1ee5c n\u00e0y”,”text”:null},{“uid”:”01b10dc8-516a-4500-860f-59adfdecb049″,”votes”:7,”votesOverride”:7,”visibility”:true,”type”:”text”,”label”:”M\u00ecnh mu\u1ed1n G\u00d3P \u00dd cho chuy\u00ean m\u1ee5c n\u00e0y. Comment \u0111\u1ec3 g\u00f3p \u00fd nha.”,”text”:null}]}],”fields”:[],”vote”:{“limitations”:{“region”:{“rules”:[]}},”frequency”:{“cookies”:{“enabled”:true},”ip”:{“enabled”:false},”user”:{“enabled”:false},”perSession”:1,”perUser”:1,”perIP”:1,”timeout”:86400}},”choices”:{“sort”:{“field”:”position”,”direction”:”ASC”}},”results”:{“sort”:{“field”:”votes”,”direction”:”DESC”},”visibility”:”all”,”untilReaching”:null,”format”:”{{votesPercentage}}”,”votes”:{“format”:”{{votesWithLabel}} ({{votesPercentage}})”}},”design”:{“template”:”basic-template”,”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”14px”,”lineHeight”:”inherit”,”align”:”inherit”,”transform”:”none”},”colors”:{“primary”:”#2196f3″,”primaryContrast”:”#ffffff”,”primaryLighter”:”#64b5f6″,”primaryLight”:”#42a5f5″,”primaryDark”:”#1e88e5″,”primaryDarker”:”#1976d2″,”secondary”:”#4caf50″,”secondaryContrast”:”#ffffff”,”secondaryLighter”:”#a5d6a7″,”secondaryLight”:”#81c784″,”secondaryDark”:”#43a047″,”secondaryDarker”:”#388e3c”,”accent”:”#ffc107″,”accentContrast”:”#ffffff”,”accentLighter”:”#ffd54f”,”accentLight”:”#ffca28″,”accentDark”:”#ffb300″,”accentDarker”:”#ffa000″,”dark”:”#333333″,”gray”:”#dddddd”,”grayContrast”:”#333333″,”grayLighter”:”#fafafa”,”grayLight”:”#eeeeee”,”grayDark”:”#aaaaaa”,”grayDarker”:”#999999″},”layout”:{“choicesPerRow”:1,”questionsPerRow”:1,”maxWidth”:”100%”,”gutter”:”1em”,”radius”:”0″},”custom”:{“container”:{“colors”:{“background”:”#FFFFFF”,”border”:”#DDDDDD”,”color”:””},”border”:{“width”:””,”style”:””,”radius”:””}},”question”:{“padding”:{“top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””},”border”:{“width”:””,”style”:””},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”choice”:{“padding”:{“top”:”0.75em”,”right”:”0.75em”,”bottom”:”0.75em”,”left”:”0.75em”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:””,”backgroundHover”:””,”borderHover”:””,”colorHover”:””,”backgroundChecked”:””,”borderChecked”:””,”colorChecked”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”votesbar”:{“padding”:{“top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“backgroundStart”:”#2196F3″,”backgroundEnd”:”#1976D2″,”color”:””,”border”:””},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”70%”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”1″,”transform”:”uppercase”,”align”:”inherit”},”size”:{“height”:”6px”},”effects”:{“duration”:”1000″}},”form”:{“padding”:{“top”:”1em”,”right”:””,”bottom”:”1em”,”left”:””},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:”inherit”,”color”:”inherit”},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”align”:”inherit”,”transform”:”inherit”},”label”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”padding”:{“top”:”0″,”right”:”0″,”bottom”:”0.5em”,”left”:”0″},”colors”:{“color”:”inherit”}},”input”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”,”radius”:””},”padding”:{“top”:”0.5em”,”right”:”0.5em”,”bottom”:”0.5em”,”left”:”0.5em”},”colors”:{“color”:””,”background”:”#ffffff”,”border”:””,”colorHover”:””,”backgroundHover”:”#ffffff”,”borderHover”:””,”colorActive”:””,”backgroundActive”:””,”borderActive”:””},”shadows”:{“box”:”inset 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)”}},”error”:{“text”:{“align”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”},”padding”:{“top”:”0.5em”,”right”:”0″,”bottom”:”0″,”left”:”0″},”colors”:{“background”:”transparent”,”color”:”#f44336″}}},”message”:{“padding”:{“top”:”1em”,”right”:”1em”,”bottom”:”1em”,”left”:”1em”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”},”colors”:{“background”:””,”border”:””,”color”:”inherit”,”backgroundError”:”#FFFAFB”,”borderError”:”#F5BCC8″,”colorError”:”#FFFFFF”},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”lineHeight”:”inherit”,”transform”:”inherit”,”align”:”inherit”}},”button”:{“colors”:{“background”:”#F5F5F5″,”color”:”inherit”,”border”:”#EEEEEE”,”backgroundHover”:”#EEEEEE”,”colorHover”:”inherit”,”borderHover”:”#EEEEEE”,”backgroundPrimary”:”#2196F3″,”colorPrimary”:”#FFFFFF”,”borderPrimary”:”#2196F3″,”backgroundPrimaryHover”:”#1976D2″,”colorPrimaryHover”:”#FFFFFF”,”borderPrimaryHover”:”#1976D2″},”text”:{“fontFamily”:”inherit”,”fontWeight”:”inherit”,”fontSize”:”inherit”,”lineHeight”:”1″,”align”:”center”,”transform”:”inherit”},”border”:{“width”:”1px”,”style”:”solid”,”radius”:””},”padding”:{“top”:”1em”,”right”:”1em”,”left”:”1em”,”bottom”:”1em”},”shadows”:{“box”:””}}},”behaviours”:{“ajax”:true,”scrollUp”:true},”effects”:{“transition”:”fade”,”duration”:1000}},”notifications”:{“email”:{“recipient”:”vanloc0301@gmail.com”,”on”:{“newVote”:true}}},”meta”:{“schema”:”1.0″},”title”:”#1 Th\u1ed1ng k\u00ea tu\u1ea7n n\u00e0y xem g\u00ec t\u1ea1i Share Ngay”,”presetUid”:”fc325d4b598aaede18b53dca4ecfcb9c”,”newId”:null}

Bài trướcAnh em có thích chủ đề điểm tin sáng trên Share Ngay?
Bài tiếp theoDịch vụ âm nhạc nào anh em hay sử dụng nhất
Tui là 1 con người cả ngố đó mấy bạn, thật may tui được thằng Tín tà tưa (bạn cùng phòng) nhờ làm cái web mà nó không viết gì, tui cũng không biết viết nhưng mà bỏ phí domain tốn xiền. Share Ngay ra đời lãng xẹt z đó. Blog này tui viết hồi cuối tháng 3/2018, có thể thấy độ trẻ trâu qua từng năm của tui không hề giảm. Nói thiệt nha, tui quý mấy bạn đọc cái blog này dù cho nó có mang lại giá trị cho mấy bạn không, nhưng mà tui thực sự cảm ơn mấy bạn. Hông giống Youtube, đăng lên phát là có vài chục ngàn view, tui đăng lên 1 phát có chục view là: "Ơ, dm, sao bữa này nhiều ng đọc dị. Tui dzui. Mấy bạn comment, tui đọc. Tui dzui. Đơn giản dậy thôi". Tui quỡn lắm, lâu lâu đọc lại những gì mình viết rồi thấy trẻ trâu mà không dám sửa. Thôi cứ để nó là 1 kỷ niệm. Ờ, nói nhiều là dậy, vì tui muốn mấy bạn thoải mái nhất khi đọc những dòng này nên viết có hơi dài dòng. Đoạn giới thiệu dễ thương này dành tặng tất cả những ai yêu mến Share Ngay. Sharahero!!!