Cậu yêu tớ có phải không nào ._.

Nếu cậu ko trả lời mà thoát ra tức là muốn làm vợ tớ rùi đó nha :v